Vår Drogföreläsning för Lärare och Skolpersonal


Alex Breeze är drogföreläsare på I SAY NO DRUGS - kampanjen

Är du orolig för ungdomarnas inställning till droger?

Tyvärr så är drogerna ett stort problem som drabbad barn och ungdomar hårt. Drogmissbruket går allt längre ner i åldrarna.

Vad är syftet med drogföreläsningen?

I SAY NO DRUGS drogföreläsning för lärare och skolpersonal har som syfte att öka lärarnas och annan skolpersonals kunskap om droger och missbruk.

Vi vet att drogerna är ett problem som drabbar i stort alla skolor i vårt avlånga land.

Problemet med droger kan ofta kännas svår och komplex. I SAY NO DRUGS har många års erfarenhet av att jobba både med elever i alla åldrar och med skolpersonal i dessa frågor och vi förstår problemen.

Vi utbildar med ett lättförståeligt språk och ger många exempel så att åhörarna verkligen förstår hur drogerna påverkar och vad man kan göra för att hjälpa eleverna och minska drogernas inverkan på skolan.

Vad tar drogföreläsningen upp?

Drogföreläsningen för lärare och skolpersonal tar upp följande punkter:

1) Varför en person tar droger

Detta avsnitt ger dig ett grepp om vad som driver en person att ta droger.

2) Hur droger påverkar kroppen och tankeverksamheten

Ger dig en bild av hur en person som tar droger kan komma att förändras – symtom och kännetecken.

3) Hur droger marknadsförs

Detta avsnitt ger dig förståelse för de krafter som ligger bakom och hur de riktar sig mot våra unga. Vi tar också upp det grupptryck som barn och unga utsätts för.

4) Hur man pratar med en person som tar droger

Här får du verktygen för att kunna tacklas med den svåra uppgiften av att tala med en ung person som tar droger.

5) Mål i livet

Att klargöra viktigheten av att ha mål i livet och hjälpa en person att se sina mål är en lösning, som vi sett varit väldigt effektiv för att förebygga men också hjälpa en person som har ett lättare drogmissbruk.

– Få mer information! –

Du kan även att ringa på telefon 031 – 13 57 07


Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och ger mer information om vår drogföreläsning för lärare och skolpersonal.

Ditt namn:

Skola:

Telefon:

Epost:

Frågor och önskemål:

Du får också våra informativa nyhetsbrev.

Vi hanterar och skyddar dina personuppgifter enligt (GDPR), General Data Protection Regulation - se vårt Integritetspolicy.

 

Fotot på Alex Breeze, I SAY NO DRUGS, Copyright Fotobasse.com.