Nyhet! Filmutbildning som stärker Eleverna mot Droger


I SAY NO DRUGS Filmutbildning med Studiehandledning

Elever i en skola som kan få I SAY NO DRUGS Filmutbildning om Droger

Rakt på sak, enkla att förstå och perfekta för ANDT – arbetet.” Skolpersonal

I SAY NO DRUGS har många års erfarenhet (sedan 1992) av att nå fram till Elever med förebyggande droginformation på ett sätt och språk som de kan förstå. Hundratusentals personer över hela Sverige har fått I SAY NO DRUGS drogföreläsningen.

All denna erfarenhet har vi nu samlat i denna nya filmutbildning om droger. Den är i sju avsnitt med droginformation och studiehandledning. Perfekt för dina elever på skolan och i ditt ANDT arbete.

Syftet

Syftet med denna filmutbildning om droger är att ge Eleverna:

  • Kunskap om droger
  • Information om konsekvenserna
  • Information om vikten av mål i livet

Filmutbildningen tar upp följande

Droger är gift, varför tar man droger, resultat av ett missbruk, fysiskt och mentalt beroende, om sinnet och vikten av mål i livet.

Enkla att förstå

Dessa korta utbildningsfilmer ger på ett lättförståeligt sätt grunderna om droger och dess konsekvenser. Upplägget är enkelt och rakt på sak, med exempel eleverna känner igen sig i.

Vi har medvetet tagit bort krångliga ord, statistiker, vetenskapliga och medicinska termer i dessa filmer – vi vill att alla skall orka lyssna.

Vem kan göra filmutbildningen?

Filmerna kan användas i mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.

Filmerna och studiehandledningen kommer på en USB-sticka som är lätt att använda. Handledningen innehåller arbetsuppgifter till varje film. Efter slutförd utbildning får eleverna ett diplom.