Våra Förebyggande Drogföreläsningar till Elever


När du beställer en drogföreläsning får du: 1) Gratis material om droger till din klass och 2) 10st drogaffischer värde 500:-.

Stärka eleverna mot grupptrycket och nyfikenheten

Ring 031 – 13 57 07 för mer information

Ladda ner en pdf fil om drogföreläsningarna

Resultat

Sedan 1992 har vi arbetat med förebyggande droginformation över hela Sverige.

Hundratusentals personer har sett våra drogföreläsningar och vi har fått tiotusentals brev med positiv respons och lovord efteråt.

Många har valt bort drogerna efter våra drogföreläsningar.

Våra drogföreläsningar tar upp nedanstående viktiga punkter.

Varför tar barn och unga droger?

I SAY NO DRUGS - en drogförebyggande kampanj från Droginformation.nu

Det finns flera olika orsaker till att en person tar droger:

 • “Personen kan ha problem med att uppleva något som är negativt.”

Det kan vara svårt ibland att uppleva något negativt som har hänt – t.ex: besvikelser, misslyckande, mobbning, problem, skilsmässor, m.m.

 • Personen vill uppleva spänning och äventyr.
 • Personen vill undvika emotionell och/eller kroppslig smärta.

Alla dessa anledningar går ut på att personen vill må bättre än han gör.

Droger är giftiga

I SAY NO DRUGS - en drogförebyggande kampanj från Droginformation.nu

En gemensam nämnaren för alla droger är att de är giftiga. Det är mängden och styrkan som avgör hur kroppen och personen reagerar.

 • En liten mängd stimulerar, man blir piggare.
 • En större mängd gör personen slö eller lugn.
 • Ytterligare gift gör personen medvetslös.
 • En för stor mängd dödar naturligtvis.

Droger lagras i kroppen

I SAY NO DRUGS - en drogförebyggande kampanj från Droginformation.nu

Fettlösliga droger kan fastna i kroppens fett och påverka personen senare. Cannabis är ett exempel på en fettlöslig drog.

 • Det kan få personen att verka trög och mindre alert.
Ladda ner en pdf fil om drogföreläsningarna

Beroende och missbruk

I SAY NO DRUGS - en drogförebyggande kampanj från Droginformation.nu

Det finns både en fysisk och en mental aspekt som gör att missbrukaren vill ha mer droger. Vi täcker båda i våra drogföreläsningar.

 • “Mentalt beroende innebär att man inte kan sluta tänka på droger.”
 • Fysiskt beroende innebär att kroppen vant sig vid drogen och nu har skapat ett behov av den.

Resultatet av ett missbruk

I SAY NO DRUGS - en drogförebyggande kampanj från Droginformation.nu

I början känner personen som att han eller hon mår bra av drogerna.

 • Droger fungerar så att man ofta får en “kick”, en positiv känsla eller en lättnad i början.
 • Det övergår sedan till att personen tar drogerna för att må så lite dåligt som möjligt.

Missbrukaren önskar att han eller hon skall få uppleva “kicken” som upplevdes i början – till sist tappar personen bort sig själv.

Etik och moral

I SAY NO DRUGS - en drogförebyggande kampanj från Droginformation.nu

En person är etisk när hon eller han handlar med sunt förnuft. När en individ börjar med oetiska handlingar så börjar personen hamna i ett oönskat tillstånd.

 • Det här kan leda till att personen kan hamna i ett missbruk eller inte kan ta sig ur ett missbruk.

Många missbrukare begår ofta brott och kommer ganska snabbt i onåd med rättvisan och han förstör sina chanser att lyckas.

Personen hittar på ursäkter och finner ofta fel på andra i sin omgivning och ändrar sin syn på livet och människorna omkring.

Sinnet och tanken

I SAY NO DRUGS - en drogförebyggande kampanj från Droginformation.nu

Droger påverkar sinnet – tankarna – och hjärnan vilket gör att personen har svårt att lära sig nya saker. Minnet kan svikta och bli oklart. Det går sämre i skolan vilket ger sämre möjligheter, inga mål och ingen framtid.

 • Det finns undersökningar som påvisar sänkt intelligens vid långvarig missbruk.
 • Personen får svårt att lära sig nya saker och är mindre närvarande.

Marknadsföringen runt alkohol & droger

I SAY NO DRUGS - en drogförebyggande kampanj från Droginformation.nu

Drogindustrin omsätter miljardbelopp bara i Sverige och drogerna marknadsförs på olika sätt. T.ex genom filmer, direktreklam, på internet och sociala media.

 • Drogerna marknadsförs som ofarliga och naturliga.
 • Den illegala drogmarknaden på internet växer hela tiden.

Mål i livet

I SAY NO DRUGS - en drogförebyggande kampanj från Droginformation.nu

När en person har mål att jobba mot blir livet mer intressant och roligt. Det kräver att man studerar, tränar och ligger i. Kicken man får när man uppnår sina mål är fantastiskt. En viktig del av våra drogföreläsningar.

 • “Att ha mål i livet ger personen en stabil grund att stå på.”
 • Att uppnå sina mål ger personen lycka!

Vår fakta baseras på forskning & erfarenhet

I SAY NO DRUGS - en drogförebyggande kampanj från Droginformation.nu

Det är otroligt viktigt för oss att kontinuerligt hålla oss uppdaterade när det kommer till fakta och information.

Våra fakta baseras på sakkunniga från bl.a Folkhälsomyndigheten, forskningsrapporter och information från CAN, Skolverket, olika organisationer, läkare, f.d missbrukare och anhöriga.

Våra drogföreläsare har många års erfarenhet av att hålla förebyggande och motiverande drogföreläsningar till skolor och elever.

Vi följer upp alla drogföreläsningar med kvalitetsformulär.

Allt går ut på att stärka och inspirera eleverna att vilja leva drogfritt och nå sina mål i livet.

I SAY NO DRUGS - en drogförebyggande kampanj från Droginformation.nu


Beställ mer information!

Du får mer information om vår drogföreläsning och våra nyhetsbrev med förebyggande droginformation.

Erbjudande!

När du beställer en drogföreläsning får du utan kostnad: 1) Gratis material om droger till eleverna i din klass och 2) 10st drogaffischer värde 500:-.

Namn + Skola, Förening, Företag:

Telefon:

Epost:

Vi hanterar och skyddar dina personuppgifter enligt (GDPR), General Data Protection Regulation - se vårt Integritetspolicy.