Förebyggande Drogföreläsningar till Elever

Sedan 1992 har vi arbetat med att förebygga droganvändande över hela Sverige. Hundratusentals elever, föräldrar och anställda har sett våra drogföreläsningar och vi har fått tiotusentals brev med positiv respons efteråt. Vissa har valt bort drogerna efter drogföreläsningarna.

Stärka eleverna mot grupptrycket och nyfikenheten

Våra föreläsningar tar upp följande

Varför tar barn och unga droger?

I SAY NO DRUGS - en drogförebyggande kampanj från Droginformation.nu

Det finns flera olika orsaker till att en person tar droger och alla dessa orsaker har en gemensam sak.

 • En personen kan ha problem med att uppleva något som är negativt t ex besvikelser, misslyckanden, mobbning, problem, man känner sig ledsen, sorgsen, känner ångest eller något annat obehagligt.
 • En personen vill kanske uppleva spänning och äventyr.
 • Man vill undvika kroppslig smärta.                                                                                                            Personen tar alltså droger för att vilja må bättre än personen gör just nu. Drogen kan ge en ”tillfällig” lättnad.

Droger är giftiga

I SAY NO DRUGS - en drogförebyggande kampanj från Droginformation.nu

En gemensam sak för alla droger är att de är giftiga. Det är mängden och styrkan som avgör hur kroppen och personen reagerar.

 • En liten mängd stimulerar, man blir piggare.
 • En större mängd gör personen slö eller lugn.
 • Ytterligare gift gör personen medvetslös.
 • En för stor mängd dödar naturligtvis.

Droger kan lagras i kroppen

I SAY NO DRUGS - en drogförebyggande kampanj från Droginformation.nu

Fettlösliga droger kan stanna i kroppens fett och påverka personen senare. Cannabis är ett exempel på en fettlöslig drog. Detta kan få personen att verka trög och mindre alert.

Beroende och missbruk

I SAY NO DRUGS - en drogförebyggande kampanj från Droginformation.nu

Det finns både en fysisk (kroppslig) och en mental (tankemässig) fenomen som gör att missbrukaren vill ha mer droger. Vi täcker båda i våra drogföreläsningar.

 • Mentalt beroende innebär att man inte kan sluta tänka på droger.
 • Fysiskt beroende innebär att kroppen vant sig vid drogen och nu har skapat ett behov av den.

Resultatet av ett missbruk

I SAY NO DRUGS - en drogförebyggande kampanj från Droginformation.nu

I början kan personen uppleva att han eller hon mår bra av drogerna.

Droger fungerar så att man ofta får en ”kick”, en positiv känsla eller en lättnad i början. Det övergår sedan till att personen tar drogerna för att må så lite dåligt som möjligt.

Missbrukaren önskar att han eller hon skall få uppleva ”kicken” igen och till sist kan

personen tappa bort sig själv i droganvändandet.

Etik och moral

I SAY NO DRUGS - en drogförebyggande kampanj från Droginformation.nu

En person är etisk när hon handlar med sunt förnuft. När en individ börjar med oetiska handlingar så börjar personen hamna i ett jobbigt tillstånd.

Det här kan leda till att personen kan hamna i ett missbruk eller inte kan ta sig ur ett missbruk.

Många missbrukare begår ofta brott och får ganska snabbt problem med rättvisan och förstör sina chanser att lyckas. Personen hittar på massor av ursäkter, hittar ofta fel på andra i sin omgivning och ändrar sin syn på livet och på människorna omkring.

Sinnet och tanken

I SAY NO DRUGS - en drogförebyggande kampanj från Droginformation.nu

Droger påverkar minnet, tankarna och hjärnan vilket gör att personen får svårare att lära sig nya saker och är mindre närvarande.Minnet kan bli sämre och minnesbilderna svarta och suddiga. Det kan gå sämre i skolan vilket ger sämre möjligheter, inga mål och ingen framtid.

Det finns undersökningar som visar sänkt intelligens vid långvarig missbruk.

Marknadsföringen runt alkohol & droger

I SAY NO DRUGS - en drogförebyggande kampanj från Droginformation.nu

Drogindustrin omsätter miljardbelopp och drogerna marknadsförs på olika sätt.

Vi har direktreklam som vi direkt ser är reklam i filmer, på bio, i TV-program, i youtube klipp m.m.

Sedan har vi produktplacering och det är när man smyger in produkter i musik, på film, hos influenser m.m. Mer om detta i föreläsningen.

Mål i livet

I SAY NO DRUGS - en drogförebyggande kampanj från Droginformation.nu

När en person har mål att jobba mot blir livet mer intressant och roligt. Det kräver att man studerar, tränar, övar och ligger i. Kicken man får när man uppnår sina mål är fantastiskt. En viktig del av våra drogföreläsningar att ge inspiration och verktyg att nå sina mål.

 • Att ha mål i livet ger personen en stabil grund att stå på.
 • Att uppnå sina mål ger personen lycka!

Vår fakta baseras på forskning & erfarenhet

I SAY NO DRUGS - en drogförebyggande kampanj från Droginformation.nu

Det är viktigt att kontinuerligt hålla oss uppdaterade när det kommer till fakta och information.

Våra fakta baseras på sakkunniga från bl.a Folkhälsomyndigheten, forskningsrapporter och information från CAN, Skolverket, olika organisationer, läkare, f.d missbrukare och anhöriga.

Våra drogföreläsare har många års erfarenhet av att hålla förebyggande och motiverande drogföreläsningar till skolor och elever.

Vi följer upp våra drogföreläsningar med kvalitetsformulär.

Det går ut på att stärka och inspirera elever att vilja leva drogfritt och nå sina mål i livet.

I SAY NO DRUGS - en drogförebyggande kampanj från Droginformation.nu

  Beställ mer information!

  Du får mer information om vår drogföreläsning och våra nyhetsbrev med förebyggande droginformation.

  Erbjudande!

  När du beställer en drogföreläsning får du utan kostnad:10st drogaffischer värde 500:-och gratis e-böcker till dina elever.

  Namn + Skola, Förening, Företag:

  Telefon:

  Epost:

  Vi hanterar och skyddar dina personuppgifter enligt (GDPR), General Data Protection Regulation - se vårt Integritetspolicy.