Rapport från Fältet: Alex Breeze i snöstorm!

Snöstorm i Norrland, Alex Breeze

Hej! Här var jag i norra Sverige och höll en drogföreläsning efter en saftig snöstorm som gjorde allt för att sätta stopp för vår framfart.

Alex Breeze, drogföreläsare I SAY NO DRUGS
Alex Breeze

Men vi körde på och höll en föreläsning om droger för ca 400 elever, vilket var fjärde året i rad vi besökte denna skolan på deras värdegrundsdagar.

Det var riktigt kul att hålla för en sådan stor grupp unga och ge dom verktyg för att kunna fatta ett välgrundat beslut om att inte ta droger.

Ta det lugnt så hörs vi igen senare!

Alex :)

Vad säger några elever om vår drogföreläsning?

Alex Breeze håller en drogföreläsning för elever i norra Sverige
Få mer info här om I SAY NO DRUGS drogföreläsning.

Budskapet var bra och Alex undervisade på ett bra sätt att alla var med och fattade budskapet”

Han fångade intresset direkt och man lyckades hålla koncentrarionen hela tiden trots att den var lång. Han hade bra fakta och han tog upp bra och viktiga saker men skämtade till allt så att det inte blev för ’deep'”

Att han kom med information om droger och den livsstilen och kom inte för att förbjuda oss att använda droger eller skälla på de som gör det. Det meddelandet gav han tydligt och det är inte alla föreläsare som har den tanken utan de flestas tanke är att hata på de som tar droger och säger allt negativt med det. Han nämne att det finns positiva saker med droger (att man mår bra) men det varar inte länge utan det blir 1000 gånger mer negativa konsekvenser utav det. Han var även väldigt rolig och man hängde med på varje ord han sa och tröttnade aldrig. Han drog mycket exemplar också så man förstår till hundra procent vad han menar.”

Han gjorde det intressant och fångade publiken. Han pratade inte som en robot utan liva upp rummet samtidigt som man har lärt sig.”

Han pratade ’vårt’ språk vilket gjorde det intressant och han hade bra inlevelse. Han berättade utifrån sina egna erfarenheter.”

Han berättade viktig fakta utifrån egna erfarenheter men blandade in humor för att få alla att lyssna. Man förstod och ville lyssna, riktigt bra.”

Han tog upp exempel han själv varit med om, fick publiken att skratta, förklarade bra och kom med målande exempel, man blev engagerad”

Han hade bra exempel och förklarade bra. Eftersom han tog med egna upplevelser blev det mer trovärdigt och intressant. Mycket bra:)”

Det var bra med att det var inte tråkigt. Alla var intresserad och typen av föreläsningen var annorlunda. Alla har haft roligt och med det de kunde förstå bättre allting.”

Han blandade humor med allvar och hade egna erfarenheter vilket gjorde honom mer trovärdig.”

Få mer info här om I SAY NO DRUGS drogföreläsning.