Svenska Narkotikapolisföreningens konferens & årsmöte

I SAY NO DRUGS var med på Svenska Narkotikapolisföreningens utbildningskonferans och årsmöte.

Hej! Vi på Droginformation/I SAY NO DRUGS kampanjen hade den stora glädjen att medverka på Svenska Narkotikapolisföreningens 30:e utbildningskonferens och årsmöte 5 – 7 maj 2017 i Malmö.

Det är andra år i rad som vi är med och medverkar – både som utställare men även som deltagare på utbildningskonferensen.

Svenska Narkotikapolisföreningen

SNPFs ändamål är:

  • a. att främja sådan utbildning och forskning om narkotikaproblem som kan vara till gagn för medlemmars verksamhet inom rättsväsendet,
  • b. Att främja professionell kompetensutveckling och ett etiskt förhållningssätt samt
  • c. att främja internationellt kollegialt utbyte.

Arbetet som SNPF gör med att arrangera denna utbildningskonferens uppskattas verkligen. De visar ett stort engagemang och mångas delaktighet är helt frivillig, vilket vi beundrar. De olika utbildningsseminarierna och föreläsningarna var mycket intressant och givande och vi lärde oss mycket.

Det är en stor uppgift att arbeta för ett minskat narkotika-användande och det känns fint att det är så många som arbetar för samma mål. Konferensen var otroligt sporrade för att fortsätta det förebyggande arbete.

I SAY NO DRUGS fokus var att tillhandahålla gratis droginformation, knyta kontakter och berätta om vårt drogförebyggande arbete med ungdomar samt att upplysa om våra 112-sommarläger. Responsen har varit otroligt givande.

Andra organisationer och företag som på plats var bl a. Tullverket, ECAD, MHF – alla delar samma syfte som oss: Att skapa ett tryggare samhälle utan droger. Stämningen var fantastisk och vi fick chansen att träffa många duktiga och inspirerande människor under dessa dagar.

Jag ser redan fram emot nästa år!

Med vänliga hälsningar,
Julia

Informationschef I SAY NO DRUGS