Vad är drogen DXM?

fakta om drogen dxm

Tidigare var dextrometorfan (DXM) en ingrediens i hostmedicin i Sverige.

Idag missbrukas DXM och ruset gör att missbrukaren kan känna sig dels upprymd och samtidigt lugn och nöjd med sig själv.

Ruset kan pågå i flera timmar och yttre tecken är hastig puls, stora pupiller, förvirringar och minskad andning.

Vad händer när man använder DXM?

Vad som kan inträffa är att andningen helt upphör.

Medlet fortsätter att verka efter man gått och lagt sig, användaren går in i djupare sömn, andningen blir då svagare och det finns risk för andningsstillestånd.

Biverkningar från DXM kan vara kramper, medvetslöshet, andningsstillestånd, hallucinationer, yrsel, slöhet och oro.

Det har förekommit rapporter om hjärnskador, beteendestörningar och dödsfall här i Sverige.