Vad är drogen kokain?

Fakta om drogen kokain

Ur bladen från cocabusken utvinnes kokain.

Kokain är ett vitt pulver som liknar snöflingor, det sniffas vanligtvis genom näsan men kan också drickas och rökas.

Drogen kokain ger en mycket intensiv känsla av vällust och personen kan känna sig mer vaken och uppleva ett ökat självförtroende.

Kroppen kommer upp i varv med ökad puls, andning och hjärtverksamhet. Sömnbehov och aptit minskar. En person som är påverkad av kokain har snabb andning, rinnande näsa, stora pupiller och kan vara upprymd och manisk.

Drogen kokain är förmodligen en av de mest beroendeframkallande droger som existerar!

Vad händer när man tar kokain?

De kroppsliga skadorna är halsinfektioner, hjärnskador, diarréer, hjärtinfarkt, kramper, avmagring samt skador på näsans slemhinnor.

Kokain kan också orsaka en överkänslighet på huden, vilket ger en enorm klåda.

Missbrukare har ibland fått hallucinationer och trott att det är maskar eller insekter under skinnet och försökt att klia eller skära bort dessa inbillade djur.

Efter ett längre missbruk blir många missbrukare aggressiva, våldsamma och farliga för sin omgivning.

Crack

Crack tillverkas av kokainpulver, röks och är oerhört beroendeframkallande.