Vad är drogen svamp?

fakta om drogen svamp

Pcilocybinsvampar är svampar som innehåller ämnen (psilocybin och psilocin) vilka ger hallucinationer. Indianstammarna i Mellanamerika har använt dessa svamparna vid religiösa ritualer sedan tusentals år.

Detta rus påminner om ruset från LSD men det är något mildare och varar kortare tid.