Vad är GHB och GBL?

fakta om drogerna ghb och gbl

GHB är en kemisk vätska som ger känslor av välbefinnande och upprymdhet.

GHB är beroendeframkallande drog och är svår att dosera utan biverkningar.

Biverkningarna från GHB är huvudvärk, illamående, kräkningar och blodtrycksfall.

Drogen GHB kan även orsaka svåra förgiftningar i vissa fall; detta har lett till medvetslöshet och t.om dödsfall. Det är mycket farligt att blanda alkohol och GHB – det har ibland lett till andningsstillestånd.

Vad händer när man använder GHB?

En GHB-påverkad person blir dåsig, slö, avkopplad och personen pratar mer.

Vid större doser av GHB blir det osammanhängande prat.

Ruset från GHB kan ibland påminna om alkoholens.
Alkohol, vår största drog.

Vad är GBL och vad händer när man använder det?

GBL är ett lösningsmedel som används för att ta bort färg, till fettborttagning och till rengöring – främst inom industrin. Det kan ge allvarliga frätskador.

En del personer missbrukar GBL och när det sedan kommer in i kroppen omvandlas detta till GHB, som ger liknande påverkan och skador.

En GBL-påverkad person kan se full ut men luktar inte alkohol, och en del kan bli mycket aggressiva. Det är lätt att överdosera GBL.