Vad är läkemedel?

fakta om läkemedel

Vissa läkemedel är beroendeframkallande och de är klassade som narkotika.

Idag äter ca 1 miljon svenskar vanebildande läkemedel.

De används bl.a. mot oro, ångest, sömnsvårigheter, depressioner och drogavvänjning.

Vad händer när man använder läkemedel?

Bruk och missbruk av dessa läkemedel kan orsaka beroende och abstinens med värk i kroppen, nedstämdhet, yrsel, koncentrationssvårigheter och förvirringstillstånd.

Metadon och Subutex är exempel på smärtstillande läkemedel som bl.a. används för att avvänja missbrukare från heroin och de är starkare än heroin.

Överdoseringar är livshotande och speciellt i kombination med alkohol.

Idag säljs dessa medel även olagligt och missbrukas.