Vad är hallucinogener?

Fakta om LSD och hallucinogener

Hallucinogener är ett samlingsnamn på droger som ger hallucinationer och ändrar människors sinnesintryck och upplevelser.

Det finns naturliga droger som kommer från växter och syntetiska som framställts i laboratorium. Exempel på hallucinogener är LSD, olika svampar, kaktusen peyote och PCP (angeldust).