Vad är drogen bromodragonfly?

fakta om drogen bromodragonfly

Denna drog kallas även trollslända (BDF) och är ett vitt pulver som finns i tabletter, på läskpapper och som vätska. Drogen BDF är verksam i mycket små doser.

Ruset sätts igång först efter 1-3 timmar vilket gör att drogen är lätt att överdosera.

Missbrukaren tror att drogen inte verkar och tar därför mer.

Ruset kan vara i upp till 24 timmar.

Vad händer när man använder bromodragonfly?

Ruset ger synhallucinationer, krypningar i kroppen, psykoser och sömnsvårigheter.

Vid stora doser kan man tappa bort sig själv och det är svårt att få kontakt med missbrukaren. BDF kan ge kraftiga kramper och livshotande förgiftningar.

Den är också kraftigt kärlsammandragande i fingrar och tår vilket ger risk för vävnadsdöd.

Detta kan leda till att man måste amputera kroppsdelar.

Vid intag blir pupillerna vidgade, pulsen ökar, personen får svettningar, kramper, frossa, blir orolig och för svårt att stå upp.