Vad är opium, morfin och heroin?

fakta om opiom, morfin och heroin

Denna grupp av droger kallas för opiater och kommer från opiumvallmon.

Opium används bl a som smärtstillande medel och hostmedicin.

När det missbrukas röks det, injiceras, dricks eller sväljes.

Morfin får man ur råopium och det är väldigt smärtstillande och det används inom vården.

Det finns som tabletter och i flytande form.

Heroin får man ur morfin och det är starkare än både opium och morfin.

Det röks, sniffas eller injiceras och heroin är mycket beroendeframkallande.

Alla opiater är ”nedåttjack” d.v.s. dämpande, rogivande och smärtstillande.

Missbrukaren beskriver det som att sväva på moln, behagligt omtöcknad och i sin egen värld.

En person som missbrukar opiater talar sluddrigt, blir sömnig och bryr sig inte om vad som händer runt omkring. De kan bli okänsliga, kalla och många gånger blir de kriminella för att få tag på nya droger.

Vad händer när man använder dessa opiater?

Opiaterna bedövar det centrala nervsystemet och den del av hjärnan som reglerar andningen. Skadeverkningar som vitaminbrister, avmagring, förstoppning uppstår.

Även allvarliga sjukdomar såsom HIV/AIDS och gulsot är en följd av orena sprutor.

Opiater är starka och det finns risk för dödsfall genom överdosering.

Opiater anses vara en av de värsta drogerna att sluta med.

Abstinensen är kraftig med illamående, diarréer och kräkningar.

Missbrukaren får svårt att sova med smärtor i musklerna och värk i skelettet.