Vad är drogen kat?


fakta om drogen kat

Katväxtens blad, grenar och bark har används som drog i hundratals år främst i västra Afrika och runt Röda havet.

Kat stimulerar missbrukaren och dämpar aptiten och ruset påminner lite om amfetamin och kokainrus, fast svagare. Fakta om Amfetamin och dess effekter.

I början känner sig missbrukaren piggare och blir upprymd och får ökat självförtroende.

Vid en längre tids användande och vid höga doser kan hallucinationer och förvirringar uppstå.

Missbrukaren kan även tappa omdömet och bli aggressiv.

Vad händer när man missbrukar kat?

Drogen kat kan ge skador på kroppen, bland annat magkatarr, förstoppning, leverskador, tandlossning samt avmagring.


I SAY NO DRUGS

– en drogförebyggande kampanj från Droginformation.nu

Julia, ansvarig för I SAY NO DRUGS – kampanjen

Julia, ansvarig

Välkommen att kontakta oss! l Våra förebyggande drogföreläsningar

Positiv respons på vår droginformation l Följ oss på Facebook & Instagram

Våra korta drogföreläsningar på Youtube l Filmade intervjuer med fd. missbrukare

Join Our Movement! Bli en I SAY NO DRUGS modell! l Vinn en I SAY NO DRUGS t-shirt i vår tävling!