Vad är drogen ecstacy?

Fakta om drogen ecstacy

Mer information om drogen ecstacy och intervjuer med fd. missbrukare

Denna drog finns i många olika varianter och de är s.k designade droger.

Ecstacys kemiska sammansättning ändras hela tiden för att komma undan lagen. Förbjuds en sort av ecstacy ändrar kemisten någon del av drogen och den kan säljas igen osv.

Vilka effekter kan ecstasy ge?

Drogen är stimulerande och den som tar ecstasy kan uppleva starka lyckokänslor, ökat självförtroende, mer styrka och personen blir positiv till omgivningen.

Ecstasy är en vanlig drog på ravepartyn för att den kan få missbrukaren att dansa i timmar och uppnå ett slags transartat tillstånd. Det har uppstått dödsfall på grund av överhettning, inre blödningar och att hjärtat inte orkade slå längre.

Vad händer när man använder ecstasy?

Vid stora doser kan hallucinationer förekomma, benen domnar, kraftiga svettningar, muskelspänningar och darrningar.

Skador som kan uppstå vid ett längre ecstasymissbruk är att missbrukaren kan drabbas av personlighetsförändringar, får aggressiva utbrott och perioder av okontrollerat ätande.

Mer information om drogen ecstacy och intervjuer med fd. missbrukare