Vad är Rohypnol?

Fakta om drogen rohypnol

Rohypnol är ett läkemedel som används som sömnmedel, men det missbrukas även som rusmedel. Medlet röks, sväljs som tabletter eller injiceras och ruset påminner om alkoholens.

Vad händer när man tar Rohypnol?

Vid större doser kan missbrukaren bli våldsamma och tappa sin medkänsla för andra människor. Detta har varit anledningen till att hemska brott begåtts av människor som varit påverkade av rohypnol. Medlet kan ge en känsla av oövervinnerlighet.

Biverkningar av rohypnol är bl a dåsighet, yrsel, huvudvärk, minnesluckor, aggressivitet, hallucinationer och mardrömmar.

Idag innehåller tabletterna ett blått färgämne för att avslöja att det är rohypnol.

Rohypnol kallas även ”robbe” och ”roppar” ute på gatan.


I SAY NO DRUGS

– en drogförebyggande kampanj från Droginformation.nu

Julia, ansvarig för I SAY NO DRUGS – kampanjen
Julia, ansvarig

Välkommen att kontakta oss! l Våra förebyggande drogföreläsningar

Positiv respons på vår droginformation l Följ oss på Facebook & Instagram

Våra korta drogföreläsningar på Youtube l Filmade intervjuer med fd. missbrukare

Join Our Movement! Bli en I SAY NO DRUGS modell! l Vinn en I SAY NO DRUGS t-shirt i vår tävling!