Vad är hasch och marijuana?

fakta om drogerna hasch och marijuana

Marijuana och hasch kommer från en växt vars namn är Cannabis Sativa.

Hasch ser ut som kakor medan marijuana ser ut som torkat gräs.

Vad händer när man röker hasch och marijuana?

Personen som röker marijuana eller hasch blir hög, vilket innebär att han eller hon känner sig avslappnad och upprymd.

THC är ett giftigt ämne som finns i marijuana och hasch – det lagras i kroppens fettvävnader.

Av höga doser av THC kan man få hallucinationer – då ändras vad man hör, känner eller ser m.m. Hallucinationer från THC kan vara mycket obehagliga.

Ett haschmissbruk kan orsaka huvudvärk, hjärtbesvär och sjukdomar i lungorna m.m.

Personlighetsförändringar, depressioner och ångest kan missbrukaren få efter en lång tids missbruk. Ungas hjärnor påverkas också negativt.

Hasch och marijuana är giftigt för foster och det har fötts barn med skador p.g.a. haschmissbruk.

Mer information om drogen cannabis (hasch & marijuana) och intervjuer med fd. missbrukare