Vad är drogen LSD?

fakta om drogen LSD

LSD är en syntetisk drog som är känd för att ge kraftiga hallucinationer.

En persons syn, hörsel, lukt och känselintryck ändras vid en hallucination

Då skulle man kunna uppleva t.ex att de nybakade kanelbullarna luktade fiskbullar.

LSD förekommer som små piller, men finns också som tecknade figurer på små läskpapper (typ frimärken).

Ett gram rent LSD räcker till ungefär tiotusen doser – LSD är verkligen en oerhört stark drog.

Ruset från LSD kan pågå mellan 4-24 timmar – det beror på dosen som personen tagit.

Vad händer när man använder LSD?

Den effekt som LSD ger beror på vilken sinnesstämning personen som tar drogen befinner sig i och även omgivningen spelar en viktig roll.

Det kan vara positiva hallucinationer och effekter från LSD men de kan också vara oerhört skrämmande.

LSD kan ge flashbacks

Man kan få återtrippar eller flashbacks från LSD.

En flashback är att man upplever drogruset igen utan att ha tagit drogen på nytt.

Dessa återtrippar eller flashbacks kan hålla på under några minuter till flera timmar – det är olika. Efter ett intensivt missbruk kan en flashback hända en person flera år efter han/hon har slutat.

Information om flashbacks från droger