Vad är sniffning?

fakta om sniffning

Det finns många olika preparat som sniffas t.ex. thinner, aceton, klister, lösningsmedel, bensin, drivgaser och diverse lim.

Tyvärr är de lätta att få tag på eftersom många av dessa produkter används hemma och på arbetet. Sniffning är beroendeframkallande och sniffaren behöver större och större doser för att uppnå ett rus.

Vad händer när man sniffar?

Ångorna från preparaten kommer ner i lungorna och går ut i blodet.

Först känner sniffaren ett välbehag för att sedan bli dåsig och detta kan följas av en kraftig huvudvärk. När gasen kommer ner i lungorna skickar kroppen vätska till lungorna och detta gör att sniffaren kan dö på ett sätt som liknar drunkning.

Det som också kan hända är att gasen utvidgas i lungorna och då kommer det inte ner tillräckligt med luft och sniffaren kan kvävas.

Efter en lång tids sniffning kan sniffaren få kroppsliga och psykiska problem.

Det märks även på humöret då personen blir retlig, instabil och kan få ångestattacker, mardrömmar och en förändrad personlighet.