Vad är subutex?

fakta om drogen subutex

Subutex är ett smärtlindrande läkemedel.

Subutex används för att behandla heroinmissbrukare, men det blir vanligare att personer som tidigare inte använt heroin börjar missbruka subutex.

Biverkningarna är bl.a. dåsighet, yrsel, slöhet, svettningar, förvirringar och även hallucinationer kan uppträda.

Överdosering är livsfarligt – speciellt tillsammans med alkohol.

Subutex kallas även ”subbe”.