Vad är metadon?

Fakta om drogen metadon

Läkemedlet metadon är ett morfinliknande ämne som första gången framställdes under andra världskriget i Tyskland.

När metadon testades på försöksdjur visades det sig vara ca 5 gånger starkare än heroin.

Idag används metadon för att avvänja heroinister. Detta är en omdiskuterad metod eftersom vissa anser att missbrukaren blir beroende av metadon istället.

Drogen metadon säljs även på den illegala marknaden och missbrukas illegalt.