Vad är metadon?


Fakta om drogen metadon

Läkemedlet metadon är ett morfinliknande ämne som första gången framställdes under andra världskriget i Tyskland.

När metadon testades på försöksdjur visades det sig vara ca 5 gånger starkare än heroin.

Idag används metadon för att avvänja heroinister. Detta är en omdiskuterad metod eftersom vissa anser att missbrukaren blir beroende av metadon istället.

Drogen metadon säljs även på den illegala marknaden och missbrukas illegalt.


I SAY NO DRUGS

– en drogförebyggande kampanj från Droginformation.nu

Julia, ansvarig för I SAY NO DRUGS – kampanjen

Julia, ansvarig

Välkommen att kontakta oss! l Våra förebyggande drogföreläsningar

Positiv respons på vår droginformation l Följ oss på Facebook & Instagram

Våra korta drogföreläsningar på Youtube l Filmade intervjuer med fd. missbrukare

Join Our Movement! Bli en I SAY NO DRUGS modell! l Vinn en I SAY NO DRUGS t-shirt i vår tävling!