Vad är tobak, cigaretter och snus?

fakta om tobak, cigaretter och snus

Från början användes tobaken av indianerna i Amerika och kom till Europa på 1500-talet.

Många giftiga ämnen (bl.a. tjära) som är cancerframkallande är en del av tobaken.

Tobak innehåller även nikotin, vilket är ett av det mest beroendeframkallande ämnet som finns. Tobaksröken är giftig – dels för rökaren men även för omgivningen.

Vad händer när man röker tobak?

Man räknar med att rökningen förkortar livslängden med 5 – 10 år.

En sjukdom som hör ihop med rökning är cancer.

Lungorna blir också sämre vilket kan leda till andningssvårigheter, astma och lungsjukdomen KOL. Andra kroppsliga problem såsom magkatarr, magsår, ryggbesvär, tandlossning, benskörhet och för tidigt åldrande kan uppstå.

Dessa besvär visar sig inte förrän efter många år och därför kan man tro att det inte är så farligt att röka, men det är det.