Vilka är vi på I SAY NO DRUGS?


julia-isaynodrugs

Hej, jag heter Julia och är ansvarig för I SAY NO DRUGS-kampanjen.

Jag koordinerar och håller i alla föreläsningar och events.

Vårt syfte är att ge förebyggande droginformation – utan skrämsel och pekpinnar – så att barn och unga kan ta ett eget beslut angående droger.

I SAY NO DRUGS-kampanjen drivs av Droginformation.nu – en av Sveriges framgångsrikaste ideella drogförebyggande organisationer.

Det är kunskap och insikt – ej rädsla – som får någon att hålla sig borta från drogerna.

Vi som jobbar med I SAY NO DRUGS-kampanjen har alla någon form av egen erfarenhet med droger. Vissa har missbrukat själva, andra har förlorat någon pga. av droger och några har vuxit upp med missbrukande föräldrar.

Vi vet alla vad droger kan ställa till med när det går fel.

Vi uppmuntrar folk att titta efter själva

Idag finns det massor av felaktig information som kommer antingen från dem som försvarar sitt eget missbruk eller från de som tjänar pengar på att sälja droger.

Sedan har vi den andra sidan som använder sig av skrämselpropaganda.

Båda sidor vinklar droginformationen och detta kan skapa förvirringar – det gör det svårt att veta vad man skall tro. Många, både unga och vuxna, kan bli förvirrade.

Hur jobbar I SAY NO DRUGS med droginformation?

Efter att ha arbetar i över 20 år med förebyggande droginformation så har vi lyckats ta fram ett koncept där vi ger enkel och lättförståelig droginformation, som alla lätt kan ta till sig – oavsett ålder och ursprung.

Rakt, enkelt med en gnutta humor och på ett sätt som man kan känna igen sig i.

I SAY NO DRUGS eftersträvar att ge droginformation från flera synpunkter – vad som upplevs som positivt av droger och vad som är negativt.

Vi uppmuntrar alla att tänka själva

Samtidigt som droginformationen ges uppmuntrar vi alla att titta efter själva och undersöka hur informationen stämmer överens med verkligheten: “Hur kan det vara så?” “Hur kan det inte vara så?” “Har jag sett detta själv?”

Bara för att någon säger eller skriver något behöver det inte alltid vara sant. Informationen kan vara vinklad, den kanske innehåller fel och det kan saknas vital fakta m.m.

Man bör fråga sig: “Vem ligger bakom informationen?” “Har personen egna ekomiska eller andra intressen?”

Det är viktigt att ta reda på detta och vara lyhörd och öppen.

Vi uppmuntrar alla till att tänka själva!

Det viktigaste i I SAY NO DRUGS-kampanjen

Valet är alltid individens.

Därför vill ge droginformationen så individen kan ta ett eget beslut.

Det är viktigt är att inspirera och motivera unga till att hitta och nå sina mål – detta är en viktig del av vårt arbete.

Kampanjen ger också kunskap om olika droger, hur det kan vara att ta dem och vilka konsekvenser ett missbruk kan ge.

Vår information är lättsam och tydlig och vi tvingar ingen att lyssna.

Om du vill ta till dig den så är du mycket välkommen!

Vi önskar alla ett coolt liv där ni når era mål och blir lyckliga!


I SAY NO DRUGS

– en drogförebyggande kampanj från Droginformation.nu

Julia, ansvarig för I SAY NO DRUGS – kampanjen

Julia, ansvarig

Välkommen att kontakta oss! l Våra förebyggande drogföreläsningar

Positiv respons på vår droginformation l Följ oss på Facebook & Instagram

Våra korta drogföreläsningar på Youtube l Filmade intervjuer med fd. missbrukare

Join Our Movement! Bli en I SAY NO DRUGS modell! l Vinn en I SAY NO DRUGS t-shirt i vår tävling!