Vilka är vi på I SAY NO DRUGS?

Vårt syfte med I SAY NO DRUGS kampanjen är att skall kunna snacka om droger, fritt och öppet, och att man vill vara drogfri och stå för det.

Flera av oss som jobbar med I SAY NO DRUGS-kampanjen har någon form av egen erfarenhet med droger. Vissa har missbrukat själva, andra har förlorat någon pga. av droger och några har vuxit upp med missbrukande föräldrar.

Vi vet vad droger kan ställa till med.

Vi uppmuntrar folk att titta efter själva

Idag finns det massor av felaktig information som kommer antingen från dem som försvarar sitt eget missbruk eller från de som tjänar pengar på att sälja droger.

Sedan har vi den andra sidan som använder sig av skrämselpropaganda.

Båda sidor vinklar droginformationen och detta kan skapa förvirringar – det gör det svårt att veta vad man skall tro. Många, både unga och vuxna, kan bli förvirrade.

Vad gör vi?

Vi har även YouTube kanal, en podd där unga snackar om droger och en webshop.

Vi uppmuntrar alla att se efter och tänka själva

Vi uppmuntrar alla att titta efter själva och undersöka hur informationen stämmer överens med verkligheten: ”Hur kan det vara så?” ”Hur kan det inte vara så?” ”Har jag sett detta själv?”

Bara för att någon säger eller skriver något behöver det inte alltid vara sant. Informationen kan vara vinklad, den kanske innehåller fel och det kan saknas viktig fakta m.m.

Man bör fråga sig: ”Vem ligger bakom informationen?” ”Har personen egna ekonomiska eller andra intressen?”

Det är viktigt att ta reda på detta och vara lyhörd och öppen.

Vi uppmuntrar alla till att titta efter själva.

Det viktigaste i I SAY NO DRUGS-kampanjen

Valet är alltid individens.

Det är viktigt är att inspirera och motivera unga till att hitta och nå sina mål – detta är en viktig del av arbetet.

Kampanjen ger också kunskap om olika droger, hur det kan vara att ta dem och vilka konsekvenser ett missbruk kan ge.

Vår information är lättsam och tydlig och vi tvingar ingen att lyssna.

Om du vill lyssna är du mycket välkommen!

Vi önskar er alla ett liv där ni når era mål och blir lyckliga!