Vilka är vi på I SAY NO DRUGS?

Vårt syfte är att ge förebyggande droginformation – utan skrämsel och pekpinnar – så att barn och unga kan ta ett eget beslut angående droger.

I SAY NO DRUGS-kampanjen drivs av DROGINFORMATION FÖR ALLA som är en ideell drogförebyggande organisation.

Det är kunskap och insikt – ej rädsla – som får någon att hålla sig borta från drogerna.

Flera av oss som jobbar med I SAY NO DRUGS-kampanjen har någon form av egen erfarenhet med droger. Vissa har missbrukat själva, andra har förlorat någon pga. av droger och några har vuxit upp med missbrukande föräldrar.

Vi vet vad droger kan ställa till med.

Vi uppmuntrar folk att titta efter själva

Idag finns det massor av felaktig information som kommer antingen från dem som försvarar sitt eget missbruk eller från de som tjänar pengar på att sälja droger.

Sedan har vi den andra sidan som använder sig av skrämselpropaganda.

Båda sidor vinklar droginformationen och detta kan skapa förvirringar – det gör det svårt att veta vad man skall tro. Många, både unga och vuxna, kan bli förvirrade.

Hur jobbar I SAY NO DRUGS med droginformation?

Efter att ha arbetar i snart 30 år med förebyggande droginformation så har vi lyckats ta fram ett koncept där vi ger enkel och lättförståelig droginformation, som är lätt att ta till sig – oavsett ålder och ursprung.

Rakt, enkelt och med en gnutta humor och på ett sätt som man kan känna igen sig i.

I SAY NO DRUGS eftersträvar att ge droginformation från flera synpunkter. Vad som kan upplevs som positivt i början och vad som är de negativa konsekvenserna.

Vi uppmuntrar alla att se efter och tänka själva

Samtidigt som droginformationen ges uppmuntrar vi alla att titta efter själva och undersöka hur informationen stämmer överens med verkligheten: ”Hur kan det vara så?” ”Hur kan det inte vara så?” ”Har jag sett detta själv?”

Bara för att någon säger eller skriver något behöver det inte alltid vara sant. Informationen kan vara vinklad, den kanske innehåller fel och det kan saknas viktig fakta m.m.

Man bör fråga sig: ”Vem ligger bakom informationen?” ”Har personen egna ekonomiska eller andra intressen?”

Det är viktigt att ta reda på detta och vara lyhörd och öppen.

Vi uppmuntrar alla till att titta efter själva.

Det viktigaste i I SAY NO DRUGS-kampanjen

Valet är alltid individens.

Därför vill vi ge droginformation så att individen kan ta ett eget beslut.

Det är viktigt är att inspirera och motivera unga till att hitta och nå sina mål – detta är en viktig del av arbetet.

Kampanjen ger också kunskap om olika droger, hur det kan vara att ta dem och vilka konsekvenser ett missbruk kan ge.

Vår information är lättsam och tydlig och vi tvingar ingen att lyssna.

Om du vill lyssna är du mycket välkommen!

Vi önskar er alla ett liv där ni når era mål och blir lyckliga!