Härliga brev och respons från skolorna :)

I SAY NO DRUGS - en drogförebyggande kampanj från Droginformation.nu

Vi känner bara att vi vill dela med oss av några av de fina brev som vi får in.

Vi besöker ju skolor med våra uppskattade förebyggande drogföreläsningar varje vecka – runt om i hela Sverige.

För att hålla oss uppdaterade, förbättra oss och inte fastna i gamla tråkiga rutiner så ber vi elever och personal att skicka in sina synpunkter på drogföreläsningarna.

Fler brev med positiv respons från barn

Rektorer om våra förebyggande drogföreläsningar

I SAY NO DRUGS - en drogförebyggande kampanj från Droginformation.nu

Mer positiv respons från rektorer
Få mer information om våra förebyggande drogföreläsningar